• Thần Châu Kỳ Hiệp 1 - Kiếm Khí Trường Giang Tác giả: Ôn Thụy An Thể loại: Kiếm hiệp
  Người dịch: ngo_ngo
  Biên tập: 有希長門
  Nguồn: www.tangthuvien.com

  Tác phẩm Kiếm Khí Trường Giang được tác giả Ôn Thụy An sáng tác năm 1977, nằm trong Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt.

  Về tác giả Ôn Thụy An có lẽ không cần phải nói nhiều, còn Thần Châu Kỳ Hiệp Hệ Liệt bao gồm 9 tác phẩm chính là:
  1. Kiếm Khí Trường Giang
  2. Dược Mã Hoàng Hà
  3. Lưỡng Quảng Hào Kiệt
  4. Giang Sơn Như Họa
  5. Anh Hùng Hảo Hán
  6. Sấm Đãng Giang Hồ
  7. Thần Châu Vô Địch
  8. Tịch Mịch Cao Thủ
  9. Thiên Hạ Hữu Tuyết

  Ngoài ra còn một số ngoại truyện khác.