• Hoàng Tộc Đại Chu Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ Thể loại: Tiên hiệp
    Nguồn: Kiếm Giới, Văn Đàn, 4vn

    Hai hồn Thiên, Địa thường tại bên ngoài, chỉ có Mệnh hồn ở trong thân thể.

    Mệnh Hồn trụ thai, diễn hóa ra bảy phách.

    Sinh mệnh của mỗi người, đều bắt đầu từ Mệnh hồn trụ thai, thế nhưng sinh mệnh của Phương Vân, lại bắt đầu từ giờ khắc chung kết ấy...

    Hoàng tộc chân chính, không phải đến từ truyền thừa huyết thống, mà là đến từ sự cao quý của mệnh cách và linh hồn!
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 24
1
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 24
1