• Vũ Động Càn Khôn Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu Thể loại : Huyền Ảo
    Nguồn : Bàn Long Hội.
    Dịch : A Sãi

    Một đường tu luyện là thâu âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng luân hồi.

    Vũ chi cực, phá thương khung, động càn khôn!
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 27
1
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 27
1