• Hộ hoa cao thủ tại đô thị Tác giả: Tả Tự Bản Hộ hoa cao thủ tại đô thị
    Tác Giả: Tâm Tại Lưu Lãng

    Thể loại: Đô Thị
    Nguồn: vip.vandan.vn, tangthuvien.com

    "Hồi nhỏ lên núi, lớn lên trở về thành thị, thiếu niên thần bí Hạ Thiên từ trên núi đi ra, từ đây tiến vào cái thế giới đầy phồn hoa và sôi động, hắn có võ công tuyệt thế, y thuật siêu quần, sau khi gia nhập vào cái thế giới này thì số đào hoa cũng không ngừng nối gót mà đến..."
Chuyển nhanh đến trang
Trang 3 / 30
3
Chuyển nhanh đến trang
Trang 3 / 30
3