• Phàm Nhân Tu Tiên Tác giả: Vong Ngữ Nguồn: 4vn.eu, truongton.net, vip.vandan.vn, bachngocsach.com
    Thể loại: Tiên hiệp

    Một tiểu tử nghèo bình thường sống ở sơn thôn, ngẫu nhiên dưới…, tiến vào môn phái giang hồ nhỏ, trở thành một gã ký danh đệ tử. Thân phận hắn như vậy? Lại có tư chất bình thường, có thể tiến vào hàng ngũ của người tu tiên? và hắn cự kiêu ma đầu, thuộc nhóm tiên tông tiên sư, đoàn vu sơn hải trong ngoài ?
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 49
1
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 49
1