• Vương Phi Thất Sủng Tác giả: Thượng Quan Sở Sở Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/van_phieu

  “Ngươi là Phi Yến?”
  “Phải.”
  “Ngươi là nữ tử?”
  “Phải.”
  “Thế gian không có thứ gì Phi Yến không trộm được?”
  “Phải.”
  “Thế gian không có thứ gì Phi Yến không dám trộm?”
  “Phải.”
  “Chỉ cần ra giá hợp ý, Phi Yến sẵn sàng trộm bất cứ thứ gì?”
  “Không sai, ta cần tiền, ta chỉ thiếu tiền .”
  “Ngoài tiền ra thì sao? Tỷ như. . . tình?”
  “Ta từ lâu không có tâm, cũng không có tình.”
  “Xem ra ta tìm đúng người.”
  “Ta không thích lời vô ích.”
  “Mười vạn lượng.”
  “Khẩu khí rất lớn.”
  “Hoàng kim.”
  “A, quả người trong nghề, trộm vật gì vậy?”
  “Lòng người.”
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 2
1
Chuyển nhanh đến trang
Trang 1 / 2
1